Czym są zaburzenia urojeniowe?

Urojenia są zaburzeniami myślenia.

Polegają na nieprawidłowym interpretowaniu faktów i wydarzeń, jakie mają miejsce w rzeczywistości, na ich zafałszowaniu i niewłaściwym rozumieniu. Urojenie zazwyczaj charakteryzuje fakt, iż większość osób ma odmienne zdanie na wydarzenie interpretowane jako urojeniowe.
Urojenia są silnymi i nieprawdziwymi przekonaniami na dany temat, mogą być związane z wieloma, różnymi sferami życia.

Po czym poznać iż ktoś z moich bliskich ma urojenia?

Rozpoznanie urojeń jest często trudne dla osób bliskich. Najczęściej osoby doświadczające urojeń stają się nadmiernie podejrzliwe, wrogie, reagują złością w sytuacji, kiedy ktoś próbuje podważyć ich przekonania, mogą zachowywać się dziwnie.

Jakie urojenia najczęściej występują?

Jest kilka typów najczęściej występujących urojeń. Mogą się one wiązać z poczuciem iż jest się prześladowanym przez innych, że światem rządzi jakiś spisek, który jest skierowany przeciwko osobie doświadczającej urojeń. Częste jest także występowanie urojeń na tle zazdrości, które wiążą się z utratą zaufania do partnera, podejrzewania go o zdrady w sytuacjach, w których obiektywnie patrząc nie ma nic podejrzanego.  Występują także urojenia iż ktoś owładnął naszą osobą,  czy też że posiadamy niezwykłe moce.

Czy mogę mieć urojenia, że na coś choruję?

Czasem może pojawiać się poczucie, iż mamy jakąś chorobę somatyczną, np. nowotwór. Pacjenci zgłaszają się wówczas do lekarza w celu przeprowadzania badań. Jednak cechą charakterystyczną takich urojeń jest to, że nawet jeżeli wszystkie badania są prawidłowe, to osoba może i tak mieć poczucie, że ma nowotwór.

Wykonuje wówczas kolejne badania, jedzie do kolejnych lekarzy, często poszukuje informacji o chorobie w Internecie. Nawet jeżeli nic nie wskazuje na występowanie choroby to i tak pozostaje wrażenie, że ma się daną chorobę.

Jak zachowywać się wobec osoby doświadczającej urojeń?

Rodziny osób z urojeniami często starają się mówić swoim bliskim, że „to nie jest prawdą, wymyśliłeś to sobie”. Zazwyczaj jednak tego typu informacje nie pomagają, a nawet mogą nasilać urojenia.

 

Co robić?

Jeżeli mamy podejrzenia, iż bliska nam osoba doświadcza urojeń, powinniśmy wtedy skontaktować się ze specjalistą – psychologiem lub psychiatrą.  Z naszej strony powinniśmy zachowywać się spokojnie i  niekonfrontacynie, jednak także nie możemy przytakiwać urojeniom. 

Psycholog, psychoterapia: Wrocław, Nowa Sól, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, leczenie depresji, schizofrenii, podwójna diagnoza, leczenie  nerwic, leczenie psychozy, lęku, uzależnienia, terapia poznawczo behawioralna